کامودیتی Commodities
1400/04/13
00:21
#حمل_دریایی هزینه های حمل دریایی همچنان صعودی است ... قیمتها طی هفته گذشته، به روند افزایشی چندماهه خود ادامه داد و شاخص ترکیبی برای کانتینر 40 فوت...

#حمل_دریایی


هزینه های حمل دریایی همچنان صعودی است ... قیمتها طی هفته گذشته، به روند افزایشی چندماهه خود ادامه داد و شاخص ترکیبی برای کانتینر ۴۰ فوتی از مرز ۸۴۰۰$ عبور کرده که ۶ برابر میانگین ۵ ساله است!🤔هزینه کانتینر ۴۰ فوتی از #شانگهای چین به #نیویورک در محدوده ۱۲ هزار دلار بوده و شانگهای به #لوس_آنجلس نیز از مرز ۹۰۰۰$ عبور کرده استAnother week of rising costs transporting goods around the world with #container #freight rates continuing to rise on all the major routes from Asia and across the Atlantic. The Drewry composite index at $۸.۴k is currently six times higher than the ۵-yr avg @Commoditiesانتهای خبر

0
0