بانی فام
1399/10/09
13:20
#زدشت احتمال 7% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 49762 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب افز...

#زدشت


احتمال ۷٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۴۹۷۶۲ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0