تکنیکال ثنایی
1401/02/02
17:57
#غپینو درگیر مقاومت مهم 224تومانی است حمایت 195تومان.در صورت شکست مقاومت 270هدف اول خواهد بود.فعلا موج های مثبت ومنفی کوتاه اصلاحی را خواهیم دید تا...

#غپینو


درگیر مقاومت مهم ۲۲۴تومانی است حمایت ۱۹۵تومان.در صورت شکست مقاومت ۲۷۰هدف اول خواهد بود.فعلا موج های مثبت ومنفی کوتاه اصلاحی را خواهیم دید تا بالای خط روند تثبیت شود.۱۴۰۱/۰۲/۰۲انتهای خبر

0
0