نوآوران امین
1400/03/03
21:17
صنایع شیمیایی فارس(#شفارس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 55 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه ...

صنایع شیمیایی فارس(#شفارس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۲۲,۶۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۳,۱۳۶,۶۸۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0