بهنام صمدی
1399/10/28
14:48
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال آزادسازی منابع ارزی، زمان کاهش #سود_بانکی فرا رسیده در غیر این صورت #تله_برجام یکبار دیگر تکرار خواهد و اق...

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال آزادسازی منابع ارزی، زمان کاهش #سود_بانکی فرا رسیدهدر غیر این صورت #تله_برجام یکبار دیگر تکرار خواهد و اقتصاد در رکود فرو می‌روداز سوی دیگر باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود تا افزایش بهره‌وری و رقابت معنا یابد


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0