بورس۲۴
1401/04/05
12:57
«بموتو» در ۹ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت موتوژن در مدت ۹ ماهه حدود ۱۴۴۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۲۶۹ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

«بموتو» در 9 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت موتوژن در مدت ۹ ماهه حدود ۱۴۴۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۲۶۹ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

بموتو
انتهای خبر

0
0