بورس امروز
1401/06/01
14:28
📌اوراق ارزی امسال منتشر می‌شود 🔹️ رئیس کل بانک مرکزی:اوراق ارزی در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده و منتظر هستیم که درخواست‌ها به بانک مرکزی ارائه...

📌اوراق ارزی امسال منتشر می‌شود
🔹️ رئیس کل بانک مرکزی:اوراق ارزی در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده و منتظر هستیم که درخواست‌ها به بانک مرکزی ارائه شود.🔹چند درخواست در حال بررسی است که مجوز می‌دهیم و امسال حتما اوراق ارزی منتشر می‌شود.🔹رمز ریال بانک مرکزی به‌صورت آزمایشی آخر شهریور اجرا می‌شود.🆔

انتهای خبر

0
0