کارگزاری آبان
1399/10/08
15:29
📊#سپرده اطلاعیه 99/10/08 *سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ...

📊#سپرده


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۰۸


*سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۳۳ درصد)


از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور رعایت کفایت سرمایه
انتهای خبر

0
0