کدال۳۶۰
1399/10/29
09:30
#ثنوسا خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت نوسازی و ساختمان تهران 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-10-29...

#ثنوسا


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت نوسازی و ساختمان تهران🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۳۰:۰۲ (۷۱۳۲۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0