تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/02
13:12
#تایر #لاستیک #پلاستیک نمادهای تحت بررسی: پکویر پتایر پسهند پاسا پلاست پدرهش پشاهن پلاسک *پکرمان، پارتا و پیزد تاکنون گزارش نداده اند. در زمستان...

#تایر #لاستیک #پلاستیکنمادهای تحت بررسی: پکویر پتایر پسهند پاسا پلاست پدرهش پشاهن پلاسک*پکرمان، پارتا و پیزد تاکنون گزارش نداده اند.در زمستان ۹۹ تمامی شرکت ها سود ده بودند و مجموعا این ۸نماد ۳۹۴میلیارد تومان سود ساختند. در زمستان سال ۱۴۰۰ اما دو نماد زیان ده شدند و سود خالص در سطح ۸۷میلیارد تومان بوده که یک/پنجم سال ۹۹ است.مجموع سود خالص سال ۱۳۹۹ این نمادها ۹۴۲میلیارد تومان و سود خالص سال تقویمی ۱۴۰۰ حدود ۶۷۵میلیارد تومان بوده است.در این میان تنها پسهند سود زمستان ۹۹ را تکرار کرده و سایرین به در زمستا ۱۴۰۰ سود کمتری نسبت به زمستان ۹۹ ساختند.در سال تقویمی ۱۴۰۰ نمادهای پکویر، پسهند سود بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ محقق کردند.*کاهش سود صنعت به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و عدم صدور مجوز افزایش نرخ محصولات به تناسب مواد اولیه است.بهترین p.e در ابتدای سال ۱۴۰۰: پاسا، پتایر.


بهترین P.e در انتهای پاییز ۱۴۰۰: پتایر، پاسا.


بهترین P.e در انتهای سال ۱۴۰۰: پاسا، پکویر، پسهند.

انتهای خبر

0
0