کارگزاری آبان
1401/02/26
11:59
📊#ثشاهد اطلاعیه 1401/02/26 *شاهد* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرح موضوع ...

📊#ثشاهد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*شاهد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


شرح موضوع مزایده و فرآیند آن :پیرو آگهی مزایده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ منتشر شده درروزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد در خصوص فروش ۷۰ قطعه از اراضی شهرک ناز اسناد وشرایط مزایده طبق ابلاغیه مندرج دربازه زمانی معین شده دراختیار متقاضیان قرار گرفت.۴فقره پیشنهاددریافت گردیدو با رعایت قوانین ومقررات وتشریفات قانونی پاکات در کمیسیون معاملات شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ بازگشایی و آقای علیرضا فقیهی کاشانی با بالاترین قیمت به مبلغ ۳۰۲۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.


نتایج برگزاری مزایده:با عنایت به قیمت های پبشنهاد شده از سوی شرکت کنندگان در مزایده ، آقای علیرضا فقیهی کاشانی با قیمت پیبشنهادی با مبلغ ۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید


مبلغ مورد توافق:۳,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال


نحوه تسویه:پرداخت ۵۰درصد نقد ظرف مدت یکماه ، ۲۵ ٪ پس از شش ماه ، ۱۲/۵٪ سه ماه پس از قسط اول و ۱۲/۵٪ سه ماه پس از قسط دوم


تضمین های دریافت شده:ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و معادل ۶ میلیارد تومان


خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی :۸۹۵,۶۰۹ میلیون ریال
انتهای خبر

0
0