فرارسانه
1401/03/31
21:01
#اطلاعیه| در خصوص اعمال/ عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ 🔹نمادها: #...

#اطلاعیه| در خصوص اعمال/ عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱🔹نمادها:#اعتلا


#بپاس


#بزاگرس


#پخش


#ثالوند


#سغرب


#حگهر


#ددانا


#دماوند


#سرچشمه


#فروسیل


#فغدیر


#فگستر


#کایزد


#وآوا


#وگستر
https://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۹۵۶۷
#حجم_مبنا


#فرابورس
🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0