پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
10:36
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص: 🔹هیچ صحبتی درباره انتخابات با ظریف انجام نشده 🔹 جلسات با وزارت خارجه درباره موضوعات روز سیاست خارجی است جزئیات در 👇👇 e...

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص:


🔹هیچ صحبتی درباره انتخابات با ظریف انجام نشده🔹 جلسات با وزارت خارجه درباره موضوعات روز سیاست خارجی استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VDy


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0