سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/25
09:37
🔥 نماد: #بالاس 💸 حجم: حجم 5 برابر میانگین حجم 30 روز گذشته 🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست. 📈 بازدهی یک هفته سهم: none 📈 بازدهی یک ماهه سهم: -0.51 📈 با...

🔥 نماد: #بالاس💸 حجم: حجم ۵ برابر میانگین حجم ۳۰ روز گذشته🚦 وضعیت صف: سهم صف نیست.


📈 بازدهی یک هفته سهم: none


📈 بازدهی یک ماهه سهم: -۰.۵۱


📈 بازدهی سه ماهه سهم: -۲۵.۱۶〽️ قیمت آخرین معامله / قیمت پایانی:


۲.۹۵(۴۷۰۰۰) / ۴.۷(۴۷۸۰۱)🕴نسبت خریداران به فروشندگان: ۱.۰۲۴۸💵 سرانه خرید هر حقیقی: ۲۹۶۵.۹۴۸


💵 ورود پول حقیقی: ۰ سهم👨💻 فروش حقوقی: ۰


👨💻 خرید حقوقی: ۰💠 احتمال کد به کد: ۶ از ۴۷


💠 تعداد احتمالی کد به کد انجام شده: ۶


✨📡 • @HajmYab


📆 ۱۳۹۹-۰۸-۲۵ → ⏰ ۰۹:۳۷:۲۸

انتهای خبر

0
0