کدال۳۶۰
1399/11/07
15:25
#کرماشا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 3,887,982...

#کرماشا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۳,۸۸۷,۹۸۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۲٪ افزایش داشته است.▪️«کرماشا» با سرمایه ثبت شده ۳,۵۲۹,۲۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۰,۷۰۵,۳۸۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۵:۲۵:۳۰ (۷۱۶۹۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0