نوآوران امین
1401/02/28
13:07
مجتمع جهان فولاد سیرجان(#فجهان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 61 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مق...

مجتمع جهان فولاد سیرجان(#فجهان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۷,۴۱۸,۵۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۸,۴۸۲,۷۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۵۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0