بتاسهم
1401/02/19
09:52
مجمع #کتوکا 📌ادامه گزارش همفکران از مجمع سالانه کتوکا ✅ بالغ بر ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید، مواد اولیه آن می باشد که بالغ بر ۲۰ درصد آن از خار...

مجمع


#کتوکا📌ادامه گزارش همفکران از مجمع سالانه کتوکا✅ بالغ بر ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید، مواد اولیه آن می باشد که بالغ بر ۲۰ درصد آن از خارج از کشور تامین می شود.✅ تولیدات شرکت در صنعت بیش از ۷۰ محصول است که به بیش از ۲۲ واحد صنعتی در کشور عرضه می شود.✅ روند مقداری خرید خارجی شرکت طی سه سال گذشته نزولی بوده است.✅ پروژه خدمات تامین و اجرای تاندیش ها بیشترین حاشیه سود ناخالص را در سال ۱۴۰۰ برای شرکت داشته و پس از آن انواع قطعات نسوز و انواع جرم های نسوز دارای حاشیه سود ۲۳ و ۲۱ درصد بوده است.✅افزایش سرمایه مرحله دوم امسال به ثبت خواهد رسید.✅ اجرای خدمات نسوز کاری تاندیش فولاد مبارکه ،انجام تعمیرات نسوز و نسوز چینی در کلیه نواحی فولاد هرمزگان جنوب، انجام خدمات نسوز کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه، انجام تعمیرات نسوز و نسوز چینی در نواحی مجتمع جهان فولاد سیرجان، انجام عملیات تعمیرات نصب ناحیه فولاد صبا و تعمیرات نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد سازی چادرملو مهمترین پروژه های شرکت است.انتهای خبر

0
0