حامیان بورس ایران
1401/06/01
18:50
لاوروف ؛وزیر خارجه روسیه: سند نهایی برای احیای #برجام مورد تایید روسیه است ✍ پی نوشت :خوب است ارباب پوتین رضایت داد پس توافق میشود

لاوروف ؛وزیر خارجه روسیه: سند نهایی برای احیای #برجام مورد تایید روسیه است✍ پی نوشت :خوب است ارباب پوتین رضایت داد پس توافق میشودانتهای خبر

0
0