کارگزاری سهام بارز
1399/09/16
11:53
📌وزیر خارجه سعودی: مخالف بازگشت‌ آمریکا به برجام نیستیم وزیر خارجه سعودی مدعی شد: 🔹 عربستان مخالف بازگشت آمریکا به برجام نیست. 🔹 مشکل بازرسی برخی ...

📌وزیر خارجه سعودی: مخالف بازگشت آمریکا به برجام نیستیموزیر خارجه سعودی مدعی شد:


🔹 عربستان مخالف بازگشت آمریکا به برجام نیست.


🔹 مشکل بازرسی برخی تاسیسات ایرانی نیز باید حل شود.


🔹 ایران سایت‌های نظامی محرمانه دارد و ممنوعیت‌هایی برای بازرسان وضع شده است.


🔹 ما همواره از انواع عادی سازی‌ها حمایت کردیم.


🔹 برای اینکه عربستان به این توافقات بپیوندد در ابتدا نیاز است که یک توافق اسراییلی -فلسطینی انجام شود و ما آن را یک شرط اساسی می‌دانیم.

انتهای خبر

0
0