سهم گلچین
1399/08/12
23:18
باشگاه خبرنگاران : امضای توافقنامه 20 هزار میلیارد تومانی برای توسعه فولاد بناب www.newswire.ir/tLIHDQ6IJ خبر خوب برای سهم وگردش

باشگاه خبرنگاران : امضای توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه فولاد بناب


www.newswire.ir/tLIHDQ۶IJخبر خوب برای سهم وگردشانتهای خبر

0
0