کانال کدال
1399/09/30
17:04
📊 نماد : خبازرس 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: بازرسي مهندسي و صنعتي ايران ✅ تمام...

📊 نماد : خبازرس📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : بازرسی مهندسی و صنعتی ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۱۹٪)


از مبلغ ۷۰۰,۷۷۵ میلیون ریال به مبلغ ۸۳۶,۷۲۲ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص:


از مبلغ منفی ۱۳,۱۹۸ میلیون ریال به مبلغ مثبت ۲,۱۸۳,۸۷۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم:


تحقق سود ۱۴,۵۵۹ ریالی به ازاء هر سهم .🗂 صورت وضعیت مالی💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۲۲۸٪)


علت عمده این افزایش رشد دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۸۴٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۵۷۵٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۷۹٪)


علت: رشد دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود🔸 حاشیه سود خالص: 🔼(+۲۶۲.۸۸٪)


علت: رشد سود خالص🔸 بازده حقوق صاحبان سهام: 🔼(+۳۸۴.۸۱٪)


علت:رشد سود خالص🔸 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: 🔽(-۳۰.۹۷٪)


علت:رشد داراییها📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خبازرس #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۱:۲۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0