وارن بافت
1399/08/27
19:05
#وساپا ✅ افزایش چشمگیر سود در یک زیرمجموعه «وساپا» به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از زیرمجموعه های «وساپا» در ۶م...

#وساپا


✅ افزایش چشمگیر سود در یک زیرمجموعه «وساپا»به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از زیرمجموعه های «وساپا» در ۶ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۶۶۹ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۵۸۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی با رشد عالی ۵۰۱ درصدی همراه بوده است. شرکت در ۶ماهه ۳۰۸ میلیارد تومان سود خالص داشته است. بورس ۲۴انتهای خبر

0
0