بورس۲۴
1401/04/02
11:09
نگاهی به عملکرد این شرکت قندی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند مرودشت در مدت ۱۱ ماهه منتهی به خرداد حدود ۴۲۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

نگاهی به عملکرد این شرکت قندی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند مرودشت در مدت ۱۱ ماهه منتهی به خرداد حدود ۴۲۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. هم چنین در خرداد ماه فروش ۶۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.


قمر
قمرو
انتهای خبر

0
0