کدال۳۶۰
1401/06/02
15:23
#سفانو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت سیمان فارس نو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 631,256 میلیون ریال...

#سفانو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت سیمان فارس نو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۶۳۱,۲۵۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۲٪ افزایش داشته است.▪️«سفانو» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۱۳۰,۰۱۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۲۵:۰۷ (۹۲۸۱۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0