کدال۳۶۰
1399/08/29
10:30
#وقوام آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک قوامین 1399-08-29 10:30:09 (693458) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وقوام


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک قوامین۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۰:۳۰:۰۹ (۶۹۳۴۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0