پارسیس تحلیل
1401/04/01
12:04
#آفرین_فدایی ❇️ امروز نماد خلیبل بعد از سالها قفل ، با دامنه ی باز ، بازگشایی شد مدیرعامل فرابورس با اتخاذ تصمیمات جسورانه و منطقی ، راه را برای...

#آفرین_فدایی❇️ امروز نماد خلیبل بعد از سالها قفل ، با دامنه ی باز ، بازگشایی شدمدیرعامل فرابورس با اتخاذ تصمیمات جسورانه و منطقی ، راه را برای توسعه ی هر چه بیشتر بازار فرابورس باز نموده است ، اتخاذ این تصمیمات بزرگ ، کار هرکسی نیست، آفرین🟢 جاهایی که نقدی وارد است بیان می کنیم (همانند بازگشایی اولیه تفارس) و جایی که تصمیمات درست و پیشرو گرفته می شود باید دفاع نمود.کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0