تکنیکال ثنایی
1399/08/12
17:17
#کرازی.اندیکاتور ها گارد خوبی دارند با عبور از مقاومت 1800فعلا بدبد نوسان می تواند تا2680رشد کند.حد ضرر1370 99.08.12 https://t.me/bours_trader_sanaei

#کرازی.اندیکاتور ها گارد خوبی دارند با عبور از مقاومت ۱۸۰۰فعلا بدبد نوسان می تواند تا۲۶۸۰رشد کند.حد ضرر۱۳۷۰


۹۹.۰۸.۱۲


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0