تکنیکال ثنایی
1399/09/17
13:17
وقتی ارنست چگوارا را در پناهگاهش باکمک چوپان خبرچین دستگیر کردند...یکی از چوپان پرسید: چرا خبرچینی کردی درحالی که چگوارا برای آزادی شماها مبارزه می...

وقتی ارنست چگوارا را در پناهگاهش باکمک چوپان خبرچین دستگیر کردند...یکی از چوپان پرسید:


چرا خبرچینی کردی درحالی که چگوارا برای آزادی شماها مبارزه می‌کرد؟


چوپان جواب داد:


باجنگهایش گوسفندان مرا می‌ترساند.بعداز مقاومت محمدکریم درمقابل فرانسوی‌ها در مصر و شکست او،


قرار براعدامش شد، که ناپلیون او را فراخواند و گفت:


سخت است برایم کسی را اعدام کنم که برای وطنش مبارزه می‌کرد.


من به تو فرصتی می‌دهم که ده هزارسکه طلا غرامت سربازهای کشته را


بدهی...


محمدکریم گفت:


من الآن این پول را ندارم اما صدهزارسکه از تاجران می‌خواهم،


می‌روم تهیه می‌کنم و باز می‌گردم...


محمدکریم به مدت چندروز در بازارها با زنجیر برای تهیه پول گردانیده می‌شد


اما هیچ تاجری این پول را نمی‌داد و حتی بعد طلبکارانه می‌گفتند که با جنگ‌هایش وضعیت اقتصادی را نابسامان کرد و ...


نزد ناپلیون برگشت...


ناپلیون به او گفت:


چاره ایی جز اعدام تو ندارم نه بخاطر کشتن سربازهایم به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر وطن می‌دانند.محمد رشید می‌گوید:


آدم انقلابی که برای #جامعه‌ی_نادان مجاهدت کند مانند کسی است که به خود آتش می‌زند تا روشنایی را برای آدم نابینا فراهم کند.انتهای خبر

0
0