کدال۳۶۰
1401/03/04
22:34
#لخزر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت صنعتی پارس خزر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,221,174 میلیون ری...

#لخزر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت صنعتی پارس خزر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۲۲۱,۱۷۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۰٪ افزایش داشته است.▪️«لخزر» با سرمایه ثبت شده ۱۵۱,۲۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۵۵۸,۳۸۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۲:۳۴:۵۴ (۸۸۷۹۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0