کارگزاری سهام بارز
1399/09/18
15:53
⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروههای خودرو و قطعات 142 میلیارد تومان و چندرشته ای صنعتی 51 میلیارد تومان 18 آذر 1399

⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروههای خودرو و قطعات ۱۴۲ میلیارد تومان و چندرشته ای صنعتی ۵۱ میلیارد تومان


۱۸ آذر ۱۳۹۹
انتهای خبر

0
0