بورس۲۴
1400/12/18
16:21
شناسایی سود ۴۵۸۲ ریالی در «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۴۵۸۲ ریال سود محقق کرد.

شناسایی سود 4582 ریالی در «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۴۵۸۲ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۸۶ درصدی داشته است.


سود ناخالص با افزایش ۲۳۴ درصدی به ۶۳۳ میلیارد تومان و سود خالص به ۵۰۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۴۴ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۴۰ درصد بود.


فرو
انتهای خبر

0
0