کدال۳۶۰
1400/12/26
18:54
#شوینده ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/12/26 ساعت 0...

#شوینده


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۸۱۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۲۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱,۴۷۶,۰۴۵ میلیون ریال۱۴۰۰-۱۲-۲۶ ۱۸:۵۴:۴۶ (۸۶۴۱۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0