تکسهم ۹۸
1400/03/21
02:08
#آپ روند سهم نزولی بوده و در صورت شکست مقاومت 1600 تومان و پولبک و تثبیت، سطح مقاومتی 1930 تومان را در پیش خواهد داشت به عنوان هدف اول. حمایت معتب...

#آپ


روند سهم نزولی بوده و در صورت شکست مقاومت ۱۶۰۰ تومان و پولبک و تثبیت، سطح مقاومتی ۱۹۳۰ تومان را در پیش خواهد داشت به عنوان هدف اول.حمایت معتبر در صورت عدم عبور از مقاومت, عدد ۱۴۱۵ تومان خواهد بود.
@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0