حامیان بورس ایران
1399/09/30
10:43
دوستی داریم که سهم غیر خودردیی داره ولی با گروه خودرویی بالا و پایین میشه اوتوقت میگه بازار از سهام پرتراکنش خسته شده میاد تو سهام کم تراکنش ایشون...

دوستی داریم که سهم غیر خودردیی داره ولی با گروه خودرویی بالا و پایین میشهاوتوقت میگه بازار از سهام پرتراکنش خسته شده میاد تو سهام کم تراکنش ایشون!بابا یه نگاه به دنباله رویی سهمت بکن ببین هر وقت سایپا و خودرو سبزن تو هم سبزی وقتی اونا قرمزن تو هم قرمزی!دیگه به خودت که دروغ نگو😂

انتهای خبر

0
0