بتاسهم
1401/04/01
13:13
#توریل تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین راه آهن ج.ا.ا،شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت توکا ریل در زمینه افزایش حمل و نقل ریلی بارهای معدنی فولاد مبار...

#توریل تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین راه آهن ج.ا.ا،شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت توکا ریل در زمینه افزایش حمل و نقل ریلی بارهای معدنی فولاد مبارکه از طریق اعطای پیش پرداخت توسط فولاد مبارکه به راه آهن وهمچنین در اختیار گذاشتن تعداد ۲۰ دستگاه لکوموتیوهای خریداری شده توسط شرکت فولاد مبارکه.


انتهای خبر

0
0