نوآوران امین
1399/05/26
16:59
گروه صنعتی ایرانیان(#وبهمن7 #تابعه #وبهمن) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گروه صنعتی ایرا...

گروه صنعتی ایرانیان(#وبهمن۷ #تابعه #وبهمن)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه صنعتی ایرانیان)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal


انتهای خبر

0
0