بورس۲۴
1401/02/04
15:25
ارزیابی روند فروش «دفرا» در ۱ ماهه۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۴۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

ارزیابی روند فروش «دفرا» در 1 ماهه1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۴۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

دفرادفرا
انتهای خبر

0
0