کارگزاری آبان
1399/08/12
11:55
📊#فاسمین اطلاعیه 99/08/12 *کالسیمین* افشای اطلاعات بااهمیت - (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹...

📊#فاسمین


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۲


*کالسیمین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0