کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/31
23:55
#کدال #بهار1401 ❇️خودرو سازان (ادامه) ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #خساپا سود -59ریالی : افت -7% ➖ #خگستر سود 3ریالی ...

#کدال #بهار۱۴۰۱
❇️خودرو سازان (ادامه)✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #خساپا سود -۵۹ریالی : افت -۷٪


➖ #خگستر سود ۳ریالی


➖ #خپارس سود -۳۰ریالی : افت -۱۳٪


➖ #خزامیا سود ۷۱ریالی : رشد ۲۶۴٪


➖ #خکاوه سود -۳۱۵ریالی : افت -۱۵۴٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0