آواتحلیل
1399/08/18
11:25
#فملی #بورس_کالا 4000 تن مس کاتدی با قیمت 180551 تومان عرضه و 20 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فملی


#بورس_کالا


۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۸۰۵۵۱ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0