کدال۳۶۰
1399/11/06
15:59
#سبزوا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سیمان لار سبزوار 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ ...

#سبزوا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سیمان لار سبزوار🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۵:۵۹:۵۱ (۷۱۶۳۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0