خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/10
22:30
قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV | 📆 1399/08/10 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وصندوق ...

قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰♦️ نماد P/NAV۱⃣- وصندوق ۴۰٪۲⃣- وکادو ۴۰٪۳⃣- وبانک ۵۵٪۴⃣- وامید ۶۷٪۵⃣- وسبحان ۷۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0