سهم گلچین
1399/09/04
14:52
#کدال #افزایش_سرمایه #کگل تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق ...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#کگل


تصمیم هییت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العادهبه استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۸٪) از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، هییت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۴٪) از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اقدام نماید.انتهای خبر

0
0