کدال۳۶۰
1399/11/08
11:14
#ومهان #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت گروه توسعه ما...

#ومهان


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگانشرح رویداد:


مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مرداد دوم به منظور تامین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) ،(به پیوست)
۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۱:۱۴:۴۷ (۷۱۷۲۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0