پایگاه خبری انتخاب
1401/03/03
08:50
♦️هوای تهران در شرایط قرمز 🔹کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۸۳ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد. 🆔 @Entekhab_ir

♦️هوای تهران در شرایط قرمز🔹کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۸۳ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0