کارگزاری سهام بارز
1399/08/10
17:16
⭕️بیشترین خروج حقیقی از گروههای محصولات کاغذی 55 میلیارد تومان و بیمه و بازنشستگی 41 میلیارد تومان ⭕️خروج 129 میلیارد تومان پول حقیقی از کل بازار ...

⭕️بیشترین خروج حقیقی از گروههای محصولات کاغذی ۵۵ میلیارد تومان و بیمه و بازنشستگی ۴۱ میلیارد تومان⭕️خروج ۱۲۹ میلیارد تومان پول حقیقی از کل بازار۱۰ آبان ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0