کدال۳۶۰
1401/01/28
09:38
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1401-...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۰۹:۳۹:۴۹ (۸۷۰۳۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0