بتاسهم
1399/09/06
19:26
کرونا صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد سازمان توسعه و تجارت ایران: شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات...

کرونا صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد


سازمان توسعه و تجارت ایران:


شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد./ ایرناانتهای خبر

0
0