حامیان بورس ایران
1399/08/24
18:33
✅#وپارس امروز روی تابلو شگفت انگیز بود قدرت خریدار ۴۹ برابر فروشنده سرانه خریدار بسیار بسیار بالاتر از فروشنده است و این یعنی سهم طالب و خواهان...

✅#وپارسامروز روی تابلو شگفت انگیز بودقدرت خریدار ۴۹ برابر فروشندهسرانه خریدار بسیار بسیار بالاتر از فروشنده است و این یعنی سهم طالب و خواهان زیادی دارد ولی فروشنده ایی در کار نیست!#وپارس مالک هلدینگ عظیم معدنی اپال کانی پارسیان هست که در شرف عرضه اولیه قرار دارد#خگستر و #خودرو هم مالکان و صاحبان #وپارس هستند♻️بازی مثلت #خودرو #وپارس #خگسترخیلی جالب شد😊انتهای خبر

0
0