پایگاه خبری انتخاب
1399/08/30
17:08
علی اف: 🔹ایران کشور دوست و برادر ماست 🔹تهران به درخواست ما مرزهای خود برای ارسال سلاح به ارمنستان را بست جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002SMB 🆔 @Entekh...

علی اف:


🔹ایران کشور دوست و برادر ماست🔹تهران به درخواست ما مرزهای خود برای ارسال سلاح به ارمنستان را بستجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SMB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0